Creative Sparks

 

 

 

 

 

 

 

Do you work with, or know of people aged 25+ living in Denbighshire or
Conwy counties who are either long term unemployed or economically
inactive, who would be interested in gaining new skills and creative
experiences in a friendly and supportive environment?

TAPE Community Music and Film based in Old Colwyn is delivering
‘Creative Sparks’ projects across Denbighshire and Conwy.

The projects offer tailored involvement for each person and also an
introduction to TAPE creative activities.

Taster sessions include:

* Art Workshops
* Creative writing
* Music making and production
* Filmmaking

* Confidence building
* Workplace and life skills including, cooking on a budget, interview
skills and CV writing
* Work relevant certificates and accredited qualifications…and lots
more.

If you would like further information or to make a referral, please
contact Kirsten or Yvonne on:

email: kirsten@tapemusicandfilm.co.uk ; Yvonne@tapemusicandfilm.co.uk

Tel: 01492 512 109

This project is funded by the European Social Fund.

Ydych chi’n gwybod am neu’n gweithio gyda phobl 25+ oed sy’n byw yn
siroedd Dinbych a Chonwy ac sydd naill ai’n ddi-waith yn y tymor hir
neu’n economaidd anweithgar, a fyddai â diddordeb mewn ennill sgiliau
newydd a chael profiadau creadigol mewn amgylchedd cyfeillgar a
chefnogol?

Mae Cerddoriaeth a Ffilm Cymunedol TAPE yn Hen Golwyn yn cynnal
prosiectau ‘Gwreichion Creadigol’ ar draws siroedd Dinbych a Chonwy.

Caiff y prosiectau eu teilwrio ar gyfer yr unigolion sy’n cymryd rhan a
byddant yn cynnwys cyflwyniad i weithgareddau creadigol TAPE.

Dyma rai o’r sesiynau blasu fydd ar gael:
* Gweithdai Celf
* Ysgrifennu Creadigol
* Gwneud a chynhyrchu cerddoriaeth
* Gwneud ffilmiau
* Magu hyder
* Sgiliau ar gyfer y gweithlu a bywyd, gan gynnwys coginio ar gyllideb,
sgiliau cyfweliad ac ysgrifennu CV
* Tystysgrifau perthnasol i waith a chymwysterau achrededig…a llawer
mwy.

Os hoffech gael gwybodaeth bellach neu wneud atgyfeiriad, cysylltwch os
gwelwch yn dda â Kirsten neu Yvonne ar:

e-bost: kirsten@tapemusicandfilm.co.uk ; Yvonne@tapemusicandfilm.co.uk
Ffôn: 01492 512 109