The Writers Room – Y ystafell Awduron

Are you interested in screenwriting? Do you have a script or idea you’d like to get some support to develop?

TAPE are hosting a community writers room for screenwriters and people looking to get into developing ideas for film and TV.

Sessions will be informal and a chance to explore ideas and support community filmmaking projects in North Wales.

For more information contact info@tapemusicandfilm.co.uk or call 01492 512109

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ysgrifennu sgrin? A oes gennych sqript neu syniad yr hoffech ei gael rhywfaint o gefnogaeth i ddatblygu?

Mae TAPE yn cynnal ystafell awduron cymunedol ar gyfer sgriptwyr ffilmiau a pobl sy’n chwilio i fynd i mewn i ddatblygu syniadau ar gyfer ffilm a theledu.

Mi fydd y sessiynau yn anffurfiol ac yn rhoi cyfle i chi archwilio syniadau a cefnogi Prosiectau creu ffilmiau yng Ngogless Cymru.

Am fwy o wybodaeth cyslitwch a: info@tapemusicandfilm.co.uk neu ffoniwch 01492 512109