Lansio Llwybr Dychmygu

I ddathlu lansiad Ap Llwybr Dychymygu, ymunwch â ni am wythnos o adloniant am ddim i bawb o bob oed!  

Dewch i ddysgu mwy am eich ardal leol gyda theithiau cerdded seiliedig ar dreftadaeth, dathlu sinema Cymreig mewn dangosiadau ffilmiau am ddim, rhannu eich atgofion am yr ardal, ymuno â band, trochi eich hun mewn sain deuglust, creu animeiddiad a llawer mwy…

Gwisgwch ddillad addas ar gyfer y tywydd. Bydd y teithiau cerdded yn para rhwng 1 a 1.5 awr.


Lawrlwythwch Yr Ap Yma!


Dydd Llun 13eg Medi

Taith Gerdded Treftadaeth Bae Colwyn


11:00 – Theatr Colwyn, Colwyn Bay LL29 7RU

Dan Arweiniad David Masding 

Man cychwyn / cyfarfod y tu allan i Theatr Colwyn …

Mannau Cyfyngedig

Sinema: Resistance (PG


19:00 – Mochdre Village Hall, Old Conway Rd, Mochdre, LL28 5HU

Resistance:  After all the women in a remote valley on the Welsh border awaken to find their husbands have left to serve in the covert British Resistance, German occupiers arrive in this alternate-reality thriller set in 1944 where D-Day has failed and the United Kingdom has been invaded by Nazi Germany. 


Dydd Mawrth 14eg Medi

Taith Gerdded Treftadaeth Hen Golwyn


11:00 – Starting Car Park Victoria Road, Old Colwyn LL29 9PG

Dan arweiniad Monty Slocombe 

Dechreuwch faes parcio Victoria

Mannau Cyfyngedig

Sinema: The Toll (15)


15:30 – TAPE Community Arts Centre, Berthes Rd, Old Colwyn, LL29 9SD

The Toll: A darkly-comic thriller about a lone toll-booth operator with a past that is fast catching up with him. Brendan works solo shifts in the quietest toll booth in Wales, hiding from a criminal past where nobody would ever look. When he finally gets rumbled, word of his whereabouts gets out and his enemies head west for revenge.


Dydd Mercher 15fed Medi

Taith gerdded treftadaeth Bae Colwyn trwy gyfrwng y Gymraeg


11:00 – Library, Woodland Rd West, Colwyn Bay LL29 7DH

Dan arweiniad Eunice Roberts

Mannau Cyfyngedig

Sinema Dream Horse
(PG)


18:00 – Theatr Colwyn, Colwyn Bay LL29 7RU

Jan Vokes (Toni Collette), a cleaner and bartender, recruits her initially reluctant husband Brian (Owen Teale) and local accountant Howard Davies (Damian Lewis) to help her bring together a syndicate of local people to breed a foal – which they name Dream Alliance. On the racetrack, he proves himself to be more than a match for the multi-million-pound racehorses he comes up against – a true working-class champion, taking on the establishment at their own game. 

Cyd-ganu Gyda Ghostbuskers, Ar-lein


18:00 – Drwy Zoom

Linc i Zoom drwy e-bost

Mannau Cyfyngedig


Dydd Iau 16eg Medi

Taith Gerdded Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos


11:00 – Dechrau o St. Trillo’s Chapel, Marine Drive, Rhos-on-Sea LL28 4HS

17:30 – Dechrau o St. Trillo’s Chapel, Rhos-on-Sea LL28 4HS

Dan arweiniad Ian Reid 

Start / meeting point St Trillo’s chapel on the promenade

Mannau Cyfyngedig

Sinema: Alfred and Jakobine


19:00 – Rhos URC, Colwyn Ave, Rhôs-on-Sea, LL28 4RA

In the summer of 1955, Alfred and Jakobine were crazy for adventure and each other. They married as impetuously as they decided to drive around the world in a beat up London taxicab. Their love, like their trip, was defined by passion, brushes with death and even stardom. Jakobine was certain they’d last forever—but without warning, Alfred left, breaking her heart.

Forty years later, their son Niels takes up their story when, at 84, Alfred decides to restore that old wreck of a car and head across America to see Jakobine one more time.


Dydd Gwener 17eg Medi

Taith Gerdded Treftadaeth Mochdre 


11:00 – (Cyfarfod wrth bus stop yn nhanol y prentre) Mochdre, Colwyn Bay LL28 5AR

Dan arweiniad Roy Mills

Mannau Cyfyngedig

Sinema: The Reason

I Jump


18:00 – TAPE Community Arts Centre, Berthes Road, Old Colwyn LL29 9SD

The Reason I jump: Based on the book by Naoki Higashida, this immersive film explores the experiences of non-speaking autistic people around the world. Based on the book by Naoki Higashida, this immersive film explores the experiences of non-speaking autistic people around the world.


Dydd Sadwrn 18fed Medi

Marchnad Artisan Bae Colwyn ac Gweithdai Animeiddio


10:00 – Gweithdy Animeiddio ( Rhaid Archebu, Gweler isod )
11:30 – Gweithdy Animeiddio ( Rhaid Archebu, Gweler isod )
13:00 – Perfformiad Ghostbuskers (gan gynnwys cyfle i ymddangos yn recordiad nesaf)
13:30 – Gweithdy animeiddio ( Rhaid Archebu, Gweler isod )
15:00 – Gweithdy Animeiddio ( Rhaid Archebu, Gweler isod )

Trwy’r dydd

– Demos yr Ap
– Cofnodwch Eich Atgofion o’r Ardal
– Lyfrau Lliwio Am Ddim

Dydd Mawrth 28ed Medi

Y Gorffennol a Nawr – Dathlu Llwybr Dychmygu


10: 30-12: 00 – Dathlu gwaith gwych pawb sydd wedi cymryd rhan yn natblygiad yr ap.


Ac eithrio pan nodir hynny*, ac ar wahân i logos cwmni a sefydliadau, rhennir y gwaith hwn dan drwydded Priodoliad Cyffredin Creadigol-Anfasnachol 4.0 Rhyngwladol  
Os gwelwch yn dda, priodoler fel: “Cynnwys Creadigol Llwybr Dychymyg, llwybrdychmygu.com 2021 gan TAPE Community Music and Film, gyda chefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, wedi ei drwyddedu dan CC BY-NC
*Jack y Ci Pysgota
*Bert Codman a Toby
*Terry Jones
*Yr Houdini Cymreig yn y Swan Inn
*Sut ddaeth y Theatr Bypedau i Landrillo yn Rhos
*Mae Theatr Bypedau Harlequin


hello@tapemusicandfilm.co.uk
TAPE Community Music and Film

Tel: 01492 512109 Charity number: 1151513

TAPE Community Arts Centre,
Berthes Rd,
Old Colwyn.
LL29 9SD