Skip to content
Donations bucket
Audio: Donate

SUT I GEFNOGI EIN GWAITH

DIOLCH O GALON i’n harianwyr a’n cefnogwyr sy’n helpu i gadw prosiectau TAPE yn rhad ac am ddim ac yn fforddiadwy i’w mwynhau.

​Os hoffech gefnogi TAPE, gallwch wneud hynny drwy Easyfundraising ac Amazon Smile gan ddefnyddio’r dolenni isod ac ni fydd yn costio ceiniog i chi! Gwelwch isod i gael rhagor o wybodaeth:

​Gallwch hefyd roddi’n uniongyrchol drwy Local Giving gan ddefnyddio’r ddolen isod.


Easyfundraising

easyfundrasing donate now

Oeddech chi’n gwybod hyn: pryd bynnag y byddwch yn prynu unrhyw beth ar-lein –  o’ch siopa wythnosol i’ch gwyliau blynyddol  –  gallech fod yn codi arian i’w roi am ddim i TAPE Music and Film gydag Easyfundraising
Does dim triciau na chostau cudd.

Localgiving

localgiving donate

Mae Localgiving yn llwyfan godi arian ar-lein i gefnogi elusennau lleol a grwpiau cymunedol yn y Deyrnas Unedig. Yn y fan yma gallwch helpu i gefnogi gwaith TAPE drwy roi rhodd unwaith yn unig neu sefydlu rhoddion misol rheolaidd.
Gallwch hefyd hawlio Cymorth Rhodd ochr yn ochr â’ch rhoddion.  

Amazon Smile

amazon smile

Gawn ni ofyn i chi helpu i gefnogi TAPE bob tro y byddwch yn siopa drwy ein hychwanegu ni fel eich sefydliad elusennol i Amazon Smile?
Ni fydd yn costio ceiniog i chi, ond byddwn yn derbyn canran bach gan Amazon bob tro y byddwch yn prynu rhywbeth.Creative Inclusion
Since 2008

Tel: 01492 512109 
Charity number: 1151513


Berthes Rd, Old Colwyn
Colwyn Bay LL29 9SD