Skip to content

Os ydych chi’n anhapus gydag unrhyw elfen o wasanaeth TAPE a’ch bod yn dymuno gwneud cwyn, gallwch wneud hynny drwy:

Ffonio ni ar 01492 512 109, neu anfonwch e-bost atom yn info@tapemusicandfilm.co.uk neu ysgrifennwch atom yng Nghanolfan Celfyddydau Cymunedol TAPE, Ffordd Berthes, Hen Golwyn, Conwy, LL29 9SD

Byddwn yn:

Cydnabod eich cwyn o fewn 2 ddiwrnod gwaith, gan enwi’r person a fydd yn delio â’ch cwyn.

Anelu at ddatrys eich cwyn er boddhad i chi o fewn 4 wythnos

Os nad ydych chi’n fodlon â’r ymateb hwn, gallwch ofyn i fwrdd TAPE adolygu eich cwyn.

Byddwn yn: 

Cydnabod eich cais o fewn 2 ddiwrnod gwaith a rhoi enw’r sawl sy’n delio â’ch cwyn i chi. 

Ymateb yn llawn o fewn pythefnos neu ddarparu llinell amser ar gyfer ymateb (gan gynnwys amserlen ar gyfer diweddariadau) o fewn pythefnos os oes angen ymchwiliad pellach.  

Gallwch gwyno wrth y Comisiwn Elusennau ar unrhyw adeg.  

Mae rhagor o wybodaeth am y math o gwynion y gall y Comisiwn Elusennau eu hystyried ar gael yma: