Hafan

BFI Enrolling Now
TAPE creative inclusion, filming Approaching Shadows

BFI: Yn cofrestru nawr: kirsten@tapemusicandfilm.co.uk

Sion

Y DIWEDDARAF AM Y CORONAFEIRWS:  CAU’R GANOLFAN DROS DRO

Rydym yn cynnal sesiynau ar-lein ar gyfer llawer o’n prosiectau, gwelwch ein  tudalen ‘Be sy Mlaen‘ i gael rhagor o wybodaeth.

​​Hefyd, gallwch weld esiamplau o’r pethau a wnawn ni ar dudalen ‘Fideos’.

I gadw at ganllawiau diweddaraf y Llywodraeth am Covid-19, mae Canolfan Celfyddydau Cymunedol TAPE ar gau dros dro.

Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar ein gwefan ac ar ein sianelau cyfryngau cymdeithasol cyn gynted ag y bydd y sefyllfa’n newid, ac edrychwn ymlaen at eich gweld chi i gyd eto cyn hir.

Arhoswch adref, cadwch yn ddiogel.
Llawer o gariad, Tîm TAPE x

Rhoi’r cyfleoedd gorau i bobl drwy’r celfyddydau a’r cyfryngau creadigol.

musicians on stage
Sion

Y pethau a wnawn

Yma yn TAPE, creadigedd yw ein byd. Credwn fod creadigedd yn gallu ysbrydoli a gweddnewid cymunedau.

​Rydym yn cynnig amrywiaeth mawr o gyfleoedd creadigol i grwpiau ac unigolion mewn mannau diogel, cynhwysol a chefnogol. ​

Mae TAPE yn elusen sy’n agored i bawb. Mae ein tîm a’n hadnoddau’n cefnogi pawb i gael profiadau ymarferol a chyfleoedd mewn meysydd fel gwneud ffilmiau, cynhyrchu sain, cerddoriaeth, ffotograffeg, realiti rhithwir, dylunio, ysgrifennu creadigol, podlediadau a llawer mwy.  

Mae ein hamserlen yn cynnwys sesiynau gweithdy wythnosol fel Clwb Ieuenctid Backstage, yr Ystafell Awduron, Ghostbuskers a’r Clwb Animeiddio, yn ogystal â digwyddiadau arbennig, sgrinio mewn sinema, prosiectau pwrpasol, hyfforddiant a llawer iawn mwy. Mae’r gweithgareddau hyn yn digwydd yng Nghanolfan Celfyddydau Cymunedol TAPE yn Hen Golwyn, ac fel prosiectau allgymorth drwy Ogledd Cymru gyfan.

​​Mae TAPE yn cefnogi dysgu achrededig ac mae’n Ganolfan Gymeradwy i Agored.

I weld esiamplau o rai o’r pethau y mae TAPE wedi eu darparu, ewch i’r tudalennau ‘Amdanom ni’ ac ‘FideosLluniau’. 

Sion

​Canolfan Celfyddydau Cymunedol TAPE

Mae ein Canolfan Celfyddydau Cymunedol ym Mharc Min y Don yn Hen Golwyn. Mae’n ganolfan hygyrch a chynhwysol lle mae llawer o’n gweithgareddau’n digwydd, gan gynnwys nifer o’n gweithdai wythnosol.

Mae ffocws y ganolfan ar hygyrchedd ac ar gynnig amrywiaeth mawr o adnoddau creadigol, ac mae hi’n cynnig lle proffesiynol a chefnogol ar gyfer perfformiadau, cynyrchiadau cyfryngau, recordiadau sain, sgrinio sinema, arddangosfeydd, cynadleddau, cyfarfodydd, digwyddiadau, partïon a mwy.

Hurio ystafell: ar gael o £10 yr awr
Stiwdio Recordio: £30 yr awr neu £200 y dydd gyda pheiriannydd


Dyma’r opsiynau o ran yr ystafelloedd:

STIWDIO RECORDIO

STIWDIO RECORDIO

YSTAFELLOEDD CYFRYNGAU CREADIGOL

YSTAFELLOEDD CYFRYNGAU CREADIGOL

LLE ARDDANGOS

LLE ARDDANGOS

LLWYFAN

LLWYFAN

SINEMA GYMUNEDOL

SINEMA GYMUNEDOL

YSTAFELLOEDD CYNADLEDDAU A DIGWYDDIADAU

YSTAFELLOEDD CYNADLEDDAU A DIGWYDDIADAU

NEUADD

NEUADD

LLE YMARFER

LLE YMARFER

Sion

NEWYDDION A DIWEDDARIADAU

TAPE online community projects
TAPE online community projects

Be sy Mlaen… Ar-lein

Gwledd greadigol drwy gydol yr wythnos.

Gallwch ymuno â band, creu eich animeiddiad eich hun, bod yn greadigol, archwilio’r dreftadaeth leol, dod â’r sinema i’ch cartref. Mae rhywbeth bach i bawb yn ein sesiynau wythnosol.

Cliciwch ar y llun i fynd i’n tudalen ‘Be sy Mlaen‘ i gael rhagor o wybodaeth.

​Byddwn yn cyhoeddi llawer mwy o sesiynau dros yr wythnosau nesaf, felly dewch yn ôl i edrych bob hyn a hyn. 

Approaching Shadows from TAPE
Approaching Shadows feature film

Approaching Shadows yn Dod Cyn Hir!

Mae ail ffilm nodwedd TAPE ar ei ffordd!!

Cafodd hon ei ffilmio ledled Gogledd Cymru drwy gydol 2019, ac mae hi wedi cyrraedd y cam ôl-gynhyrchu erbyn hyn.  

Diolch yn enfawr i bawb sydd wedi gweithio ar y cynhyrchiad a’i gefnogi hyd yma.

Cliciwch ar y llun i wylio’r rhagflas.

​Rydym yn edrych ymlaen at gyhoeddi dyddiad rhyddhau yn fuan iawn.

Community inclusion. British Winters feature film.
British Winters feature film from TAPE.

British Winters

Yn ogystal â Vimeo, mae’r ffilm ar gael i’w ffrydio a’i phrynu hefyd ar Amazon Video.

Cliciwch yma i’w gwylio: https://amzn.to/2T1PERb


Canolfan Celfyddydau Cymunedol TAPE
TAPE Community Music And Film. 12 years of creative inclusion.

TAPE Community Music and Film

Tel: 01492 512109 Charity number: 1151513

TAPE Community Arts Centre,
Berthes Rd,
Old Colwyn.
LL29 9SD