Skip to content

Lawrlwythwch Yr Ap Yma!

Dewch i ddarganfod straeon cyffrous ac ysbrydoledig am dreftadaeth leol, gaiff eu cyfleu drwy reality estynedig, animeiddiad, ffilm, celf, ysgrifennu creadigol a phrofiadau sain.

Wedi eu datblygu dros ddwy flynedd, gweithiodd 334 o bobl leol, yn cynnwys haneswyr lleol ac ysgolion, gyda 22 o artistiaid lleol a hwyluswyr creadigol er mwyn datblygu 52 o ddarnau creadigol ar gyfer yr ap yn ystod 295 o weithdai cymunedol.

Credit : Shane Howard

Credit : Reality Boffins

Eich her os ydych yn dymuno ei derbyn yw lawrlwytho’r ap am ddim a mynd ar eich antur eich hun i’r gorffennol. Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau’r daith! Diolch yn fawr iawn i bawb a roddodd eu hamser, gwybodaeth, egni a chreadigrwydd i’r prosiect.


Datblygwyd Llwybr Dychymyg gan TAPE Community Music and Film a Reality Boffins fel rhan o Dychmygu Bae Colwyn. Fe’i harianwyd gyda diolch i Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyngor Tref Bae Colwyn.

Credit : Reality Boffins

I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru eich diddordeb, cysylltwch â: helo@tapemusicandfilm.co.uk neu ffoniwch 01492 512109Ac eithrio pan nodir hynny*, ac ar wahân i logos cwmni a sefydliadau, rhennir y gwaith hwn dan drwydded Priodoliad Cyffredin Creadigol-Anfasnachol 4.0 Rhyngwladol  
Os gwelwch yn dda, priodoler fel: “Cynnwys Creadigol Llwybr Dychymyg, llwybrdychmygu.com 2021 gan TAPE Community Music and Film, gyda chefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, wedi ei drwyddedu dan CC BY-NC
*Jack y Ci Pysgota
*Bert Codman a Toby
*Terry Jones
*Yr Houdini Cymreig yn y Swan Inn
*Sut ddaeth y Theatr Bypedau i Landrillo yn Rhos
*Mae Theatr Bypedau Harlequin


helo@tapemusicandfilm.co.uk
Creative Inclusion
Since 2008

Tel: 01492 512109 
Charity number: 1151513


Berthes Rd, Old Colwyn
Colwyn Bay LL29 9SD